Oferta

Outsourcing pracowników z Ukrainy

Outsourcing pracowników z Ukrainy to forma leasingu pracowników. Jest to bardzo elastyczny i nowoczesny model współpracy pomiędzy agencją zatrudnienia a przedsiębiorstwem chcącym zaspokoić niedobory kadrowe bez konieczności przeprowadzania rekrutacji pracowników z Ukrainy, załatwiania formalności związanych z legalizacją pobytu i pracy oraz nawiązania stosunków pracy lub  podpisywania umów cywilnoprawnych. Poniżej dokładanie wyjaśniamy zasady współpracy oraz korzyści płynące ze skorzystania z outsourcingu pracowniczego jako sposobu na szybkie i bezproblemowe zaspokojenie niedoborów kadrowych.

 • W kilku słowach o: Outsourcing pracowników z Ukrainy

 • Przeprowadzimy rekrutacje

  Dokonamy starannego wyboru potrzebnych pracowników podczas kilkuetapowego procesu rekrutacji. Nigdy nie przysyłamy do pracy ludzi przypadkowych, tylko zdeterminowanych pracowników z wiedzą i doświadczeniem potrzebnym na danym stanowisku.

 • Zorganizujemy przyjazd i zakwaterowanie pracowników

  Wybranych w procesie rekrutacji pracowników oddelegujemy w wyznaczone przez naszego Klienta miejsce na terenie kraju. Zorganizujemy przywóz pracowników do Polski, ich zakwaterowanie oraz codzienny transport z miejsca zakwaterowania do miejsca pracy. Jeżeli Klient samodzielnie chce zapewnić zakwaterowanie pracownikom w ramach posiadanych przez siebie środków, wówczas obniżamy stawkę za roboczogodzinę i tym samym koszt świadczenia całej usługi.

 • Załatwimy wszystkie formalności

  Wszyscy udostępnieni przez nas w ramach outsourcingu pracownicy będą posiadać dokumenty uprawniające do pobytu i pracy w Polsce. Z każdym pracownikiem podpiszemy umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną oraz zgłosimy go do ZUS. Wszystkie dokumenty są w każdej chwili przedstawiane do wglądu naszemu Klientowi.

 • Utrzymanie stałej obsady stanowisk

  W trakcie realizowania usługi outsourcingu pracowniczego cały czas będziemy dbali o zapewnienie ustalonej w umowie ilości pracowników na poszczególnych stanowiskach. Dzięki prowadzeniu stałego monitoringu nastroju wśród pracowników oraz ewidencji planowanych odejść wymiana personelu odbywać będzie się płynnie i bez pozostawiania nieobsadzonych etatów. Jednocześnie poprzez prowadzone działania kadrowe doprowadzamy do minimalizacji rotacji pracowników.

 • Możliwość przejęcia obowiązków całego wydziału przedsiębiorstwa

  Outsourcing pracowników pozwala na przejęcie odpowiedzialności przez agencję za cały dział w przedsiębiorstwie Klienta na podstawie stosownej umowy. W takim wariancie współpracy nie tylko zapewniamy obsadę określonych stanowisk, ale także odpowiadamy za efekty wykonywanej pracy oraz jej wykonywanie przez udostępniony personel. W celu poznania szczegółowych informacji zachęcamy do zapoznania się z tekstem poniżej oraz kontaktu z Nami. Nasi konsultanci wyjaśnią dokładnie możliwe zasady współpracy oraz doradzą najlepsze rozwiązania dla Państwa przedsiębiorstwa.

 • Proste zasady współpracy i rozliczeń

  Korzystając z usług outsourcingu pracowników z Ukrainy nasz Klient podpisuje z nami jedną umowę, bez konieczności załatwiania jakichkolwiek formalności związanych z zatrudnieniem i rozliczaniem pracowników. Rozliczenie pomiędzy naszą agencją a Klientem następuje w oparciu o przepracowaną ilość godzin udostępnianych pracowników na podstawie której wystawiamy fakturę VAT. Żadnych dodatkowych formalności i ukrytych kosztów, koszt całej usługi wliczony jest w stawkę za jedną roboczogodzinę, a Klient płaci tylko za ilość faktycznie przepracowanych godzin.

 • Brak czasu? Czas na kontakt z Nami!

  Jeżeli brakuje Państwu czasu na czytanie, gdyż niedobory kadrowe w Państwa firmie są problemem, który należy szybko rozwiązać wówczas najlepiej skorzystać od raz z kontaktu z Nami klikając tutaj. Wypełnienie formularza lub napisanie krótkiego maila zajmie dosłownie chwile. Po przeanalizowaniu otrzymanej wiadomości skontaktujemy się telefonicznie i podczas pierwszej rozmowy odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wszystkie wątpliwości, a także doradzimy najlepsze rozwiązania.

 • 01