Oferta

Leasing pracowników z Ukrainy

Leasing pracowników z Ukrainy to szybki sposób pozyskania zasobów kadrowych bez konieczności przeprowadzania rekrutacji oraz załatwiania formalności związanych z legalizacją pobytu i pracy. Poniżej dokładanie wyjaśniamy zasady współpracy oraz korzyści płynące ze skorzystania z leasingu pracowniczego jako sposobu na szybkie i bezproblemowe zaspokojenie niedoborów kadrowych.

 • W kilku słowach o: Leasing pracowników z Ukrainy

 • Przeprowadzimy rekrutację

  Dokonamy starannego wyboru potrzebnych pracowników podczas kilkuetapowego procesu rekrutacji. Nigdy nie przysyłamy do pracy ludzi przypadkowych, tylko zdeterminowanych pracowników z wiedzą i doświadczeniem potrzebnym na danym stanowisku.

 • Zorganizujemy przyjazd i zakwaterowanie pracowników

  Wybranych w procesie rekrutacji pracowników oddelegujemy w wyznaczone przez naszego Klienta miejsce na terenie kraju. Zorganizujemy przywóz pracowników do Polski, ich zakwaterowani oraz codzienny transport z miejsca zakwaterowania do miejsca pracy.

 • Załatwimy wszystkie formalności

  Wszyscy leasingowani przez nas pracownicy będą posiadać dokumenty uprawniające do pobytu i pracy w Polsce. Z każdym pracownikiem podpiszemy umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną oraz zgłosimy go do ZUS. Wszystkie dokumenty są w każdej chwili przedstawiane do wglądu naszemu Klientowi.

 • Utrzymanie stałej obsady stanowisk

  W trakcie realizowania usługi leasingu pracowników cały czas będziemy dbali o zapewnienie ustalonej w umowie ilości pracowników na poszczególnych stanowiskach. Dzięki prowadzeniu stałego monitoringu nastroju wśród pracowników oraz ewidencji planowanych odejść wymiana pracowników odbywać będzie się płynnie i bez pozostawiania nieobsadzonych etatów. Jednocześnie poprzez prowadzone działania kadrowe doprowadzamy do minimalizacji rotacji pracowników.

 • Proste zasady rozliczeń

  Korzystając z usług leasingu pracowniczego nasz Klient podpisuje z nami jedną umowę, bez konieczności załatwiania jakichkolwiek formalności związanych z zatrudnieniem i rozliczaniem pracowników. Rozliczenie pomiędzy naszą agencją a Klientem następuje w oparciu o przepracowaną ilość godzin leasingowanych pracowników na podstawie której wystawiamy fakturę VAT. Żadnych dodatkowych formalności i ukrytych kosztów, koszt całej usługi wliczony jest w stawkę za jedną roboczogodzinę, a Klient płaci tylko za ilość faktycznie przepracowanych godzin.

 • Brak czasu? Czas na kontakt z Nami!

  Jeżeli brakuje czasu na czytanie, gdyż niedobory kadrowe w Państwa firmie są problemem, który należy szybko rozwiązać, wówczas najlepiej skorzystać od raz z kontaktu z Nami klikając tutaj. Wypełnienie formularza lub napisanie krótkiego maila zajmie dosłownie chwile. Po przeanalizowaniu otrzymanej wiadomości skontaktujemy się telefonicznie i podczas pierwszej rozmowy odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wszystkie wątpliwości, a także doradzimy najlepsze rozwiązania.

Leasing pracowników (wynajem pracowników z Ukrainy) Krok po kroku:

 • 01
  Czym jest leasing pracowniczy?

  Leasing pracowniczy to popularna i najwygodniejsza forma korzystania z pracy Ukraińców. Usługa ta polega na wypożyczeniu ukraińskich pracowników od agencji zatrudnienia. Klient agencji nie podpisuje z leasingowanymi pracownikami umów, nie zajmuje się również legalizacją ich pobytu i pracy w Polsce ani nie rozlicza wynagrodzeń. Wszystkie formalności, w tym legalizacyjne, kadrowo-księgowe oraz organizacyjne jako agencja zatrudnienia i formalny pracodawca Ukraińców, wykonujemy my. Takie rozwiązanie całkowicie odciąża działy kadr i księgowości naszych Klientów.

      Podział zadań

  Polsko-Ukraińska Agencja Pracy:
  1.    Rekrutacja
  2.    Legalizacja pobytu i pracy Ukraińca w Polsce
  3.    Zorganizowanie przyjazdu pracownika do Polski, zapewnienie zakwaterowania w pobliżu docelowego miejsca wykonywania pracy, organizacja codziennego transportu z miejsca zakwaterowania do miejsca wykonywania pracy.
  4.    Obsługa kadrowo-księgowa (rozliczanie i wypłata wynagrodzeń, odprowadzanie zaliczek do US, składek do ZUS itp.).
  5.    Nadzór kadrowo-organizacyjny (reagowanie na problemy pracowników, odpowiadanie na ich pytania, stałe pozyskiwanie informacji o chęci opuszczenia miejsca pracy lub powrotu do miejsca pracy).

  Klient
  1.    Nadzór i organizacja pracy w miejscu jej wykonywania
  2.    Korzystanie z pracy Ukraińskich pracowników.

  Najem pracowników z Ukrainy w formie leasingu zapewnia wysoką elastyczność dzięki możliwość szybkiej rezygnacji z korzystania z takiej usługi. W przypadku nagłego pogorszenia koniunktury rynkowej bądź sytuacji danego przedsiębiorstwa usługę leasingu można zakończyć składając wypowiedzenie umowy do agencji zatrudnienia. Okres wypowiedzenia umów leasingu pracowniczego w Polsko-Ukraińskiej Agencji Pracy waha się od 30 do 60 dni w zależności od rodzaju realizowanego projektu. Jeżeli następuje konieczność nieplanowanej redukcji zatrudnienia nasi Klienci nie muszą martwić się wszystkimi obowiązkami formalnymi na przykład tymi przewidzianymi w Kodeksie Pracy czy organizacyjnymi, przykładowo zdaniem kilku mieszkań wynajętych dla pracowników. W dodatku, w każdej chwili istnieje możliwość ponownego nawiązania współpracy, a jeżeli okres przerwy nie był dłuższy niż kilka miesięcy,  wówczas będziemy starali się zrekonstruować poprzedni stan osobowy, aby nasz Klient otrzymał pracowników już doświadczonych na konkretnym stanowisku w jego przedsiębiorstwie.

  Leasing pracowników z Ukrainy to elastyczne i wygodne narzędzie kadrowe z powodzeniem stosowane przez wiele firm celem zaspokojenia niedoborów pracowniczych w krótkiej i średniej perspektywie czasowej. Zapewnia maksymalizację korzyści z wykorzystania cudzoziemskiej siły roboczej przy jednoczesnym zminimalizowaniu formalności oraz ryzyka prawnego po stronie przedsiębiorstwa korzystającego z usługi.

 • 02
  Leasing pracowniczy w praktyce

  Pierwszym krokiem jest zawsze kontakt z agencją pracy. Mogą się Państwo z nami skontaktować telefonicznie, poprzez wypełnienie formularza lub wysyłając wiadomość email. Aby móc określić potrzeby danej firmy zbieramy dokładny wywiad w szczególności dotyczący specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz poszczególnych stanowisk pracy, które objąć mieliby oddelegowani przez nas pracownicy, wielkości zapotrzebowania, przewidywanego okresu korzystania z wynajętych pracowników itp. Po analizie zebranych informacji przedstawiamy ofertę zawierającą opis usługi oraz wycenę.

  Oferta którą wysyłamy dokładnie opisuje co będzie wchodzić w zakres naszych obowiązków. Wyszczególnione także zostają informacje o stanowiskach pracy, które mają objąć nasi pracownicy. Oferta zawiera wycenę, która jest przedstawiona w postaci stawki za jedną roboczogodzinę pracownika. W razie pytań lub wątpliwości zawsze udzielamy wyczerpujących informacji dotyczących przedstawianej oferty. Jesteśmy również otwarci na negocjacje zarówno dotyczące zakresu usług (rozwiązania dopasowane pod danego Klienta) jak i samej stawki godzinowej.

  Po ustaleniu wszystkich warunków współpracy podpisujemy umowę. Następnie przystępujemy do kompletowania ekip pracowniczych zgodnie z wytycznymi Klienta. Możemy zarówno przysłać wszystkich pracowników w ten sam dzień jak i podzielić proces wdrażania według wskazań Klienta. Jeżeli zależy Państwu na czasie i każdy pracownik jest pilnie potrzebny, możemy również na bieżąco przysyłać kolejnych pozyskanych pracowników nie czekając na uformowanie większej grupy.

  Ostatni krok to korzystanie przez naszych Klientów z potencjału ukraińskiej siły roboczej bez problemów i zmagania się z formalnościami. Oddelegowani pracownicy będą obsługiwani przez agencję w zakresie kadrowo-księgowym oraz w zakresie legalizacji pobytu i pracy w Polsce. Polsko-Ukraińska Agencja Pracy na bieżąco będzie monitorować i uzupełniać braki kadrowe wynikłe z naturalnej rotacji pracowników, dzięki czemu stan osobowy będzie utrzymany na wyznaczonym w umowie poziomie.

  Rozliczenie z Klientem jest dokonywane w oparciu o ilość przepracowanych godzin przez pracowników na danym stanowisku i ustalonej w umowie stawki godzinowej. Iloczyn tych dwóch składowych stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat ani prowizji. Właśnie dlatego wynajem pracowników z Ukrainy jest o wiele bardziej atrakcyjny finansowo niż ich samodzielne zatrudnienie, bowiem koszty są przewidywalne i zawsze pod kontrolą.

 • 03
  Dlaczego warto skorzystać z leasingu pracowniczego w Polsko-Ukraińskiej Agencji Pracy?

  Wypożyczenie pracowników z Ukrainy od Polsko-Ukraińskiej Agencji Pracy zapewnia  komfort pewnej i kompleksowej obsługi oraz proste i transparentne zasady współpracy.

  Agencja zatrudnienia świadcząca usługę leasingu pracowniczego  musi umieć sprostać wielu wymaganiom organizacyjnym i formalnym oraz oczekiwaniom klientów. Poniżej przedstawiamy czym różnimy się od innych agencji funkcjonujących na rynku i dlaczego warto wybrać właśnie Nas:

  1.    Rekrutacja. Nie wystarczy umieć pozyskać jakiś pracowników. Zamieszczenie ogłoszenia w którym podaje się zawyżoną stawkę, nierzetelny opis stanowiska i wymagań to częsta praktyka wśród nierzetelnych agencji pracy rekrutujących Ukraińców. Tak pozyskani pracownicy są następnie delegowani do nieświadomych klientów, co powoduje sytuacje konfliktowe oraz bardzo dużą rotacje kadr. Jeszcze częstszą praktyką jest wysyłanie do pracy osób zupełnie nie nadających się na dane stanowisko. Obie powyżej opisane metody działania mają na celu jak najszybsze rozpoczęcie realizacji zlecenia, bez względu na faktyczną jakość świadczonej usługi i bardzo niską efektywność pracy delegowanych pracowników.

  My przeprowadzamy wieloetapową  rekrutacje i dobieramy pracowników do danego stanowiska pod kątem zarówno kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia, ale także cech personalnych. Każdy oddelegowany pracownik zna warunki zatrudnienia oraz dokładny opis stanowiska pracy, które ma objąć. Dzięki temu minimalizujemy rotację pracowników oraz czas i nakłady potrzebne do wdrożenia pracownika do pracy na danym stanowisku w przedsiębiorstwie Klienta.

  2.    Znajomość prawa. Leasing pracowników z Ukrainy jest realizowany w oparciu o wiele aktów prawnych. Niestety, ale posiadanie bazy dobrych kandydatów do pracy to za mało, aby funkcjonować na rynku jako bezpieczna i rzetelna agencja pracy. Skorzystanie z podmiotów, które zupełnie nie znają i nie rozumieją środowiska prawnego w którym funkcjonują będzie skutkować poważnymi problemami przy pierwszej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy czy Straży Granicznej.

  Polsko-Ukraińska Agencja Pracy posiada w swoim zespole prawników jak i współpracuje z kancelarią prawną specjalizującą się w prawie pracy. Mamy doświadczenie w kontaktach z instytucjami państwowymi takimi jak PIP, SG czy ZUS i wiemy, jak należy postępować w przypadku kontroli, aby była jak najmniej uciążliwa dla Klienta. Na bieżąco śledzimy nowelizację prawa oraz rozumiemy jak obowiązujące przepisy implementować w praktyce, aby zapewnić pewność i bezpieczeństwo prawne naszym Klientom.

  3.    Pełna transparentność. W przypadku, gdy agencja pracy świadcząca usługę leasingu pracowniczego dopuści się zaniedbań lub poprzez celowe działanie złamie obowiązujące przepisy, konsekwencje mogą dotknąć również klientów takiego podmiotu.

  Na żądanie naszych Klientów w każdej chwili możemy przesłać komplet dokumentów danego pracownika, w tym skany dokumentu podróży (paszport, wizy etc.), umowy o pracę lub cywilnoprawnej, zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA, oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy lub zezwolenia na pracę i inne. Nie mamy nic do ukrycia, gdyż działamy rzetelnie, przestrzegając zapisy umów podpisanych z Klientami oraz zawsze w zgodzie z obowiązującym prawem.

  4.    Doradztwo. Posiadanie jednego, nawet dobrego wzoru umowy oraz wypracowanie jednego modelu świadczenia usługi jest dobre, dopóki trafia się cały czas na klientów z tymi samymi potrzebami. Tak właśnie działa większość agencji zatrudniania, proponuje wszystkim swoim klientom to samo, choć przecież mała stolarnia z jednozmianowym systemem pracy będzie mieć inne potrzeby niż średniej wielkości firma produkcyjna z ciągłością ruchu. Tak samo inne rozwiązania należy zastosować dla branży budowlanej a inne dla produkcyjnej czy logistycznej.

  Poprzez lata funkcjonowania na rynku i realizowania usługi leasingu pracowniczego, poznaliśmy specyfikę różnych przedsiębiorstw z szeroko rozumianych branż produkcyjnej, logistycznej i budowlanej. Mając na uwadze interes naszego Klienta doradzamy wybór takiego modelu współpracy, który będzie zarówno zgodny z obowiązującym prawem jak i pozwoli maksymalnie wykorzystać potencjał pracowników z Ukrainy poprzez odpowiednią organizację pracy przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.

  5.    Najwyższy poziom obsługi Klientów. Świadczenie usługi leasingu pracowniczego wiąże się nierozłącznie z koniecznością utrzymywania kontaktu zarówno z Klientem jak i oddelegowanymi pracownikami. Koordynatorzy zleceń lub osoby zajmujące się obsługą danego projektu nie mogą pracować od 7 do 15 od poniedziałku do piątku. Również nie powinni to być ludzie, którzy zwyczajnie nie posiadają dużej wiedzy dotyczącej teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z leasingiem pracowników z Ukrainy, gdyż nie będą mogli doradzić ani pomóc swoim klientom. Niestety tak często bywa, nawet w dużych agencjach pracy.

  W Polsko-Ukraińskiej Agencji Pracy osoby odpowiedzialne za bezpośredni nadzór nad zleceniami są w razie potrzeby dostępne 24/7. Jeżeli Klient ma czas na rozmowę tylko po godzinie 20, dostosujemy się. Jeżeli o 5 rano zadzwoni brygadzista, że naszemu pracownikowi maszyna zmiażdżyła palec i przewieziono go na SOR, porozmawiamy telefonicznie z rejestratorką i lekarzem  oraz prześlemy np. ZUS ZUA pod wskazany adres e-mail, gdy będzie potrzeba zjawimy się na miejscu. Nasi koordynatorzy i specjaliści do spraw realizacji projektów to osoby komunikatywne, potrafiące wytłumaczyć różne aspekty zarówno teoretyczne (np. prawne) jak i praktyczne związane z realizowaną usługą. Zawsze służą radą i pomocą, gdy jest to potrzebne.