Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

W celu realizacji zgodnego z prawem i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przedstawiamy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe i Państwa prawa.

1.    Administratorem Danych Osobowych jest:
Polsko-Ukraińska Agencja Pracy Sp. z o.o.
ul. Katowicka 115 41-500 Chorzów
KRS: 0000598532
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 363565407
NIP: 6342854754

2.    Inspektor Ochrony Danych:
Z osobą pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych można kontaktować się pod następującym adresem email: biuro@polskaagencjapracy.com.pl

3.    Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4.    Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5.    Odbiorcy danych
W procesie realizacji celu przetwarzania, Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6.    Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora Danych, przysługuje Państwu:

   1.    Prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO – prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
   2.    Prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskają Państwo informację o tym, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
   3.    Prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO, przy czym jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
   4.    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO – mogą Państwo zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
     a.    kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych na okres, w którym Administrator Danych będzie weryfikował ich prawidłowość;
      b.    kwestionują Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych;
      c.    Administrator Danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
     d.    wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratora Danych co do zasadności sprzeciwu;
   5.    Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;
  6.    Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO – otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi Danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi.

7.    Możliwość wycofania zgody
W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacjach, w których Państwa dane były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez Polsko-Ukraińską Agencję Pracy Sp. z o. o.

8.    Przetwarzania danych poza terytorium UE
Administrator Danych oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.
    

Pliki cookies – przydatne informacje

1.    „Cookies” to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu podczas wizyt w serwisach internetowych. Pozwalają one m.in. na zidentyfikowanie Twojej przeglądarki podczas kolejnych wizyt w rozmaitych serwisach.
2.    Używamy „cookies” niezbędnych dla poprawnego działania witryny. Niektóre pliki „cookies” są niezbędne do tego, by zapewnić Ci możliwość pełnego wykorzystania witryny oraz oferowanych w niej funkcji.
3.    Używamy też „cookies” weryfikujące odwiedziny, takie pliki „cookies” które zapamiętują Twoje wizyty w naszej witrynie, podstrony, które szczególnie Cię zainteresowały oraz linki, w które kliknąłeś. Umożliwiają one personalizowanie określonych treści i dostosowywanie ich do indywidualnych preferencji użytkowników.
4.    Jeżeli nie chcesz, by pliki „cookies” były przechowywanie na Twoim urządzeniu, możesz w każdej chwili zmienić ustawiania swojej przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym bądź wszystkim witrynom na ich przechowywanie bądź by za każdym razem powiadamiała Cię, gdy witryna chce przechować na Twoim urządzeniu taki plik.
5.    Możesz także w każdej chwili usunąć te pliki „cookies”, które już zostały zapisane na Twoim urządzeniu. Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku przeglądarek pozwalających na zapoznawanie się witryną, zarządzanie plikami „cookies” może się w nich różnić. Dlatego w celu zablokowania przyjmowania plików „cookies”, zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Ciebie przeglądarki.
6.    Jeżeli przeczytałeś/łaś powyższe ustalenia i naprawdę Cię one interesowały oraz czujesz się dzięki nim bezpieczniej, gdyż wiesz że Twoje dane są lepiej chronione niż były przed wejściem w życie RODO (choć w praktyce nic się nie zmieniło w 99% firm) oraz przed obowiązkiem informowania o ciasteczkach (choć w Internecie na różnych płaszczyznach jesteś śledzony/na cały czas przez setki podmiotów prywatnych i rządowych), wówczas wysyłając do nas formularz kontaktowy lub mail dopisz ”Wesoły prawnik”. Nie dostaniesz specjalnej oferty (gdyż my każdego Klienta traktujemy wyjątkowo!), ale być może nasz prawnik poczuje, że jego życie ma większy sens…