Dla Pracodawcy

Dlaczego jesteśmy niezbędni Twojej firmie?

Bez względu, czy rekrutacja dotyczy stanowiska dla pracownika niewykwalifikowanego czy specjalisty, znalezienie dobrego pracownika z Ukrainy to duże wyzwanie wymagające wiedzy praktycznej. Legalizacja pobytu i pracy, prowadzenie dokumentacji pracowniczej i księgowej w stale zmieniającym się środowisku prawnym to ciężkie i pracochłonne zadanie. Wszystko to może przerosnąć możliwości mikro i małych przedsiębiorstw oraz znacznie obciążyć działy kadr/HR oraz księgowości przedsiębiorstw średnich i dużych.

Poniżej przedstawimy kilka dobrych powodów, dlaczego warto powierzyć właśnie Nam zadania związane z ukraińskimi pracownikami od etapu rekrutacji po zakończenie pracy.

Białoruś
Mołdawia
Gruzja
Ukraina

Rekrutacja pracowników z Ukrainy

W celu prowadzenia ciągłej i skutecznej rekrutacji, stale monitorujemy trendy i odpowiadamy na oczekiwania ukraińskich kandydatów, jednak zawsze mając na uwadze cele stawiane danemu projektowi a przez to dbając o interesy naszych Klientów. Zbierając informacje od partnerów oraz monitorując zasoby sieci tworzymy profile, dzięki którym wiem, jakie treści najlepiej przyciągną kandydatów do pracy. Niekiedy wystarczy zły sposób zaprezentowania kwoty wynagrodzenia lub opis stanowiska, aby ogłoszenie np. zamieszone i odnawiane nawet na kilkudziesięciu grupach w różnych mediach społecznościowych nie przyniosło przez tydzień ani jednego zdecydowanego na przyjazd kandydata.

Współpracujemy z agencjami pracy i biurami podróży na Ukrainie jak i posiadamy sieć niezależnych rekruterów. Korzystamy ze wszystkich możliwych sposobów komunikacji od tradycyjnych stron internetowych przez social media i lokalne portale ogłoszeniowe. Nasi rekruterzy często znajdują najlepszych kandydatów poprzez tzw. marketing szeptany. Informacja o solidnej polskiej agencji zatrudnienia reprezentowanej przez Ukraińca mieszkającego w danym mieście lub wsi i wypróbowanej przez innych Ukraińców z tego samego rejonu może być bardziej skuteczna niż duża akacja marketingowa na FB czy VK.

Na końcu, każdy kandydat do pracy jest weryfikowany po przyjeździe do Polski. Sprawdzane są nie tylko dokumenty, ale także motywacja, sposób reakcji na zadawane pytania lub wydawane polecenia. Szereg szczegółów jak np. irytacja wykazana przez kandydata z powodu konieczności oczekiwania na spotkanie z koordynatorem lub chęć do negocjowanie warunków pracy ustalonych wcześniej mogą być podstawą do zdyskwalifikowania kandydata. Dzięki takiej strukturze procesu rekrutacyjnego mamy zarówno dostęp do dużej ilości kandydatów o różnych predyspozycjach i kwalifikacjach jak i dokonujemy wyboru najlepszych z nich. Nasi Klienci otrzymują pracowników, zdeterminowanych do wykonywania danej pracy oraz posiadających odpowiednie predyspozycje, kwalifikacje i doświadczenie. Dzięki temu ograniczona jest rotacja, problemy organizacyjne, czy zachowania niepożądane.

To pierwszy dobry powód dla którego warto zaufać Polsko-Ukraińskiej Agencji Pracy przy korzystaniu z zatrudnienia pracowników z Ukrainy. Zachęcamy do poznania pozostałych.

Prawo, kadry, księgowość

Zatrudnienie Ukraińców wymaga zadbania o legalności ich pobytu i pracy w Polsce. Bardzo często spotykamy się z firmami, które błędnie interpretowały obowiązujące przepisy. Należy wiedzieć na co zwracać uwagę już od samego początku np. jak obliczać długość dotychczasowego pobytu Ukraińca w Polsce na podstawie pieczątek granicznych w paszporcie, aby rozróżnić wjazdy dokonywane na podstawie ruchu bezwizowego i te na podstawie wiz. Wiedzieć do czego uprawnia Karta Polaka, a do czego pozwolenie na pobyt czasowy. Niestety, ale błąd może drogo kosztować, szczególnie podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub Straży Granicznej.

Ciągłe zmiany legislacyjne nie uławiają sytuacji, tymczasem zatrudnienie Ukraińca jest regulowane przez kilka aktów prawnych jednocześnie m.in. Ustawę o cudzoziemcach, Kodeks pracy lub Kodeks cywilny, Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców i inne. Samo sprostanie wszystkim wymogom prawnym nie jest łatwe, a umiejętność doboru najlepszych rozwiązań wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Nie wystarczy podpisać umowę cywilnoprawną zamiast o pracę, należy dokładnie wiedzieć, jak taką konstrukcję prawną stworzyć, aby nie mogła zostać podważona na przykład przez PIP lub ZUS podczas kontroli. Dodatkowo podatek dochodowy od umów cywilnoprawnych Ukraińców nierezydentów posiada inną stawkę niż dla obywateli Polski. Jeszcze inaczej sytuacja wygląda, gdy Ukrainiec staje się polskim rezydentem podatkowym. To tylko przykładowe zagadnienia z którymi można się spotkać jeżeli pracownicy z Ukrainy będą celem kolejnej rekrutacji.

A gdy Ukrainiec się rozchoruje lub będzie miał wypadek w pracy? Będzie liczył na wsparcie swojego pracodawcy czy to podczas rejestracji w przychodni czy w kontakcie z pogotowiem ratunkowym. Czy główna kadrowa wie, na co się powołać, gdy rejestratorka zażąda PESEL od Ukraińca, a ten go nie posiada, czy brygadzista będzie miał czas siedzieć z pracownikiem na SOR, aby przypilnować, że ten nie zostanie zignorowany, o co nie trudno, zwarzywszy, że dużo Ukraińców wciąż zna język polski w stopniu najwyżej komunikatywnym. Oczywiście takiego pracownika w potrzebie można zostawić samemu sobie, ale z całą pewnością już na drugi dzień reszta ukraińskiej ekipy zacznie w szeroko pojętym Internecie zamieszczać negatywne opinie o swoim pracodawcy i ostrzegać innych o złym traktowaniu. W dzisiejszych czasach, gdy informacje w kilka godzin można powielić tysiące raz i uzyskać steki tysięcy odbiorców, takie opinie mogą być istnym pocałunkiem śmierci przy prowadzeniu rekrutacji przez znaczny okres czasu.

Nie warto ryzykować, Polsko-Ukraińska Agencja Pracy to partner, któremu można zaufać, jeżeli stawia się na bezpieczeństwo i pewność w prowadzonej działalności gospodarczej. Przechodzimy bezproblemowo kontrole PIP i SG. Posiadamy w swoim zespole prawników, oraz stale współpracujemy z wyspecjalizowaną w prawie pracy kancelarią prawną. Nasz personel zajmujący się realizacją projektów oraz koordynatorzy pracowników to doświadczeni kadrowcy i specjaliści od zarządzania z wieloletnią praktyką w pracy z pracownikami z Ukrainy.

Nadzór nad pracownikami

Pracownicy z Ukrainy są doskonałym rozwiązaniem na braki kadrowe. Należy jednak mieć świadomość, że nadzór zarówno kadrowo-księgowy jak i czysto organizacyjny nad grupami ukraińskich pracowników znacząco różni się od tego dotyczącego pracowników polskich. Polski pracownik po opuszczeniu zakładu pracy jest samowystarczalny, kontakt z nim jest bezproblemowy, gdyż nie występuje bariera językowa, a także może być zatrudniony choćby i do emerytury, gdyż posiada nieograniczony dostęp do rynku pracy. A Ukrainiec…?

Większość pracowników niewykfalifikowanych (np. pracownicy fizyczni na liniach produkcyjnych) oraz wykfalifikowanych pracowników fizycznych (np. budowlańcy, spawacze) nie zna języka polskiego lub zna w stopniu ledwie komunikatywnym. Prowadząc samodzielną rekrutację należy zapewnić w kadrach osobę mówiącą płynnie w języku rosyjskim lub ukraińskim. Formując ekipy pracowników należy natomiast zadbać o to, aby w każdej grupie pojawiła się odpowiednia (w zależności od wielkości grupy) ilość pracowników mówiąca w języku polski. W przeciwnym razie np. brygadziści na budowie lub kierownicy produkcji będą mieli poważne problemy z przekazywaniem poleceń i dwustronną komunikacją. Standardem stało się, że pracownicy z Ukrainy mają zapewnione mieszkanie przez pracodawcę. Tak więc dochodzi aspekt znalezienia i wynajęcia odpowiedniego lokalu lub całego budynku (w zależności od ilości pracowników), co bywa czasochłonne i może być bardzo kosztowne, jeżeli takie zadanie powierzy się osobie nie mającej wiedzy i doświadczenia w wynajmowaniu mieszkań lub kwater pracowniczych. Następnie dochodzi rozliczanie takiej formy zakwaterowania (darmowy kwaterunek jest traktowany jako świadczenie pozapłacowe). To tylko dwa przykłady różnić między ukraińskimi i polskimi pracownikami.

Właściwe zarządzanie grupą ukraińskich pracowników w danym przedsiębiorstwie może przynieść bardzo duże korzyści poprzez maksymalne wykorzystanie potencjału tkwiącego w pracownikach. Nasi koordynatorzy często spotykają się z leasingowanymi przez nas pracownikami, rozmawiają, zadają wiele pytań i uważnie słuchają. Dzięki temu wiemy, kto może nagle wyjechać, gdyż ma chore dziecko lub mamę wymagającą opieki. Wiemy też komu praca się podoba i chciałby zostać na dłużej lub wracać regularnie, tylko na krótko odwiedzając rodzinę na Ukrainie. Umiemy dostrzec potencjał poszczególnych osób i wysłać ich na odpowiednie szkolenie lub zarekomendować do bardziej wymagających prac. Z wyprzedzeniem rozwiązujemy konflikty w grupie i staramy się eliminować pracowników, którzy ewidentnie nie są zadowoleni z wykonywanej pracy, poprzez przenoszenie ich do innych przedsiębiorstw. Takie działania wymagają dużej ilości czasu, umiejętności słuchania oraz znajomości nie tylko języka, ale przede wszystkim ukraińskich zwyczajów, które jednak nieco różnią się od polskich. Często zdarza się, że nasz koordynator spędza z pracownikami podległego mu projektu sobotni wieczór, aby móc zebrać istotne informacje.

Warto zaufać Polsko-Ukraińskiej Agencji Pracy, gdyż poprzez lata funkcjonowania zetknęliśmy się z niezliczoną ilością problemów i rozwiązaliśmy je, jeden po drugim. Znamy się na swojej pracy. Nie stawiamy na ilość zrealizowanych zleceń czy oddelegowanych pracowników lecz na jakość świadczonych usług. Zachęcamy do poznania naszej oferty.