Kontakt

Polsko-Azjatycka Agencja Pracy Sp. z o. o.

Adres siedziby:
ul. Warszawska 40, 40-008 Katowice

Dane rejestrowe:
KRS: 0000694346
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP: 6272753136
REGON: 368220127
KRAZ: 19272

Polsko-Ukraińska Agencja Pracy Sp. z o.o.

Adres siedziby:
ul. Składowa 17, 41-500 Chorzów

Dane rejestrowe:
KRS: 0000598532
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 6342854754
REGON: 363565407

Dział legalizacji zatrudnienia i obsługi wizowej:
tel: (+48) 664 591 219
email: biuro@polskaagencjapracy.com.pl
Biuro i administracja:
tel: (+48) 504 96 99 03
email: biuro@polskaagencjapracy.com.pl
Formularz
Kontaktowy