Kontakt

Polsko-Ukraińska Agencja Pracy

Dane rejestrowe:
WKI HR Solutions Sp. z o. o.
KRS: 0000711244
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP: 8971850219
REGON: 369110599
KRAZ: 22335

Adres siedziby:
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław

Dział legalizacji zatrudnienia i obsługi wizowej:
tel: (+48) 664 591 219
email: biuro@polskaagencjapracy.com.pl
Biuro i administracja:
tel: (+48) 504 96 99 03
email: biuro@polskaagencjapracy.com.pl
Formularz
Kontaktowy